Další aktuality

Nitrokloubní injekce vlastního aspirátu z kostní dřeně v léčbě osteoartritidy kloubu mezi zápěstní kostí a kostí palce (karpometakarpální kloub)

Nitrokloubní injekce vlastního aspirátu z kostní dřeně v léčbě osteoartritidy kloubu mezi zápěstní kostí a kostí palce (karpometakarpální kloub)

Osteoartritida je degenerativní onemocnění kloubu, chrupavky, i kosti pod ní. Je provázaná zánětem, úbytkem chrupavčité i kostní tkáně, bolestí a omezením pohyblivosti kloubu. V této studii autoři léčili 27 karpometakarpálních kloubů aspirátem z kostní dřeně pacientů. Aspirát z kostní dřeně obsahuje také mezenchymální kmenové buňky. Upravený aspirát byl injekčně vpraven přímo do kloubu. Hodnotil se stav kloubu před aplikací preparátu kostní dřeně a po 16 měsících pomocí skóre QuickDASH a PRWE (hodnotí se pohyblivost, bolestivost kloubu, co vše je možné s kloubem zvládnout, úchopy, sebeobslužnost atd.; čím menší problémy, tím méně bodů). Před zákrokem bylo skóre průměrně 59 a 88 bodů a po zákroku 29 a 50 bodů. Upravila se také bolestivost v klidu, a to ze 7 bodů na 4 body. Úhel odtažení palce se zvýšil o 18°. U žádného kloubu nebyla aplikace spojená s jakoukoli nežádoucí reakcí. U dvou pacientů byl však zákrok bez efektu. Léčba osteoartritidy karpometakarpálního kloubu aspirátem vlastní kostní dřeně je bezpečná a účinná.

DH 22.11.2021

Intra-articular injection of autologous bone marrow aspirate concentrate in the treatment of osteoarthritis of the thumb first carpometacarpal joint: a pilot study.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468122921006253?via%3Dihub