Další aktuality

Nebulizované extracelulární vezikuly kmenových buněk mírní zápal plic

Nebulizované extracelulární vezikuly kmenových buněk mírní zápal plic

Pokusy s mezenchymálními kmenovými buňkami ukazují, že mají výrazný regenerační a imunoregulační účinek. Ten je dán i díky extracelulárním vezikulím (EV), které uvolňují. Jedná se o váčky, které obsahují produkty mezenchymálních kmenových buněk (tuky, bílkoviny, enzymy, genetický materiál, tj. DNA, RNA atd.). K léčbě tedy nemusí být využity buňky jako takové, ale stačí jejich EV. V této studii autoři zjišťovali, zda by bylo možné využít EV v léčbě zánětů plic. Vytvořili tedy studii, v níž myši a krysy nakazili bakterií Escherichia coli, aby se rozvinul zápal plic. Dále si připravili EV z mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně nebo pupečníku, které speciálně upravili, aby bylo možné je dát do inhalátoru. Krysy a myši byly léčeny podáním EV nitrožilně nebo inhalačně. Ukázalo se, že vytvořená směs do inhalátoru byla stabilní a bylo jedno, zda byli hlodavci léčeni nitrožilně nebo inhalačně. Výsledek se dostavil v obou případech. Došlo ke zmírnění průběhu zánětu a poškození plic. Snížilo se množství bakterií v plicích, otok, zlepšilo se okysličení krve atd.

Výsledky tedy ukazují, že EV mají imunomodulační potenciál, a to jak při nitrožilním, tak při inhalačním podání. Je možné, že by EV kmenových buněk mohly být použity také v léčbě pacientů se zápaly plic.

10.7.2023 DH

 https://doi.org/10.1186/s13287-023-03385-6