Související

Multipotentní mezenchymální stromální buňky v léčbě akutní reakce štěpu proti hostiteli

Multipotentní mezenchymální stromální buňky v léčbě akutní reakce štěpu proti hostiteli

Transplantace kostní dřeně je spojená s rizikem akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVH nemoci), která může skončit i úmrtím postiženého, neboť u některých pacientů je tato nemoc rezistentní na glukokortikoidy. Mezenchymální kmenové buňky by mohly být řešením, tj. druhou a třetí terapeutickou linií právě v případech této rezistence. Ve studii bylo 35 pacientů, kteří byli léčeni mezenchymálními kmenovými buňkami z kostní dřeně zdravých dárců. K pozitivní odpovědi na terapii došlo v 74 % případů. Kompletní odpověď byla registrována u 13 pacientů (37 %), k částečné odpovědi a klinickému zlepšení došlo rovněž u 13 pacientů (37 %). Terapie nebyla efektivní u 9 pacientů. V průběhu léčby nebyly zaznamenány žádné vážné nežádoucí efekty, léčba je tedy bezpečná. Výsledky ukazují, že podání mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně může zlepšit prognózu pacientů s akutní GVH nemocí rezistentních na glukokortikoidy.

Multipotent mesenchymal stromal cells application for acute graft versus host disease treatment

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33346442/