Související

Mezenchymální kmenové buňky ze zubní dřeně v léčbě periodontitidy u starších lidí

Mezenchymální kmenové buňky ze zubní dřeně v léčbě periodontitidy u starších lidí

Periodontitida je hlavní příčinou ztráty zubů a je často provázená oxidačním stresem a chronickým zánětem. V současné době jsou léčebné možnosti omezené a jako vhodné se jeví podpořit regeneraci poškozené tkáně. Ve studii bylo 22 lidí mezi 55 až 64 lety s periodontitidou bez jiné nekontrolované systémové chronické nemoci. Pacienti byli rozdělení do 2 skupin, experimentální, která byla léčená mezenchymálními kmenovými buňkami ze zubní dřeně (DPMSC), a kontrolní, která byla bez léčby. Každý účastník prošel klinickým a radiologickým vyšetřením s měřením BMD (bone mineral density) a analýzou slin. Obě skupiny prošli kyretáží a periodontálním chirurgickým zákrokem. Experimentální skupina dostala na kolaganový základ navázané DPMSC, zatímco kontrolní skupiny pouze kolagenový scaffold. V pacientů v experimetální skupině došlo k nárůstu BMD alveolární kosti, která byla na hranici statistické významnosti. Došlo ke zvýšení aktivity superoxiddismutázy a poklesu IL-1beta.

Studie tedy dokazuje, že léčba DPMSC vede ke zlepšení kvality kosti, její regeneraci, snížení oxidačního stresu a zánětu.

http://downloads.hindawi.com/journals/sci/2020/8890873.pdf