Další aktuality

Mezenchymální kmenové buňky z pupečníku v léčbě refrakterní uveitidy

Mezenchymální kmenové buňky z pupečníku v léčbě refrakterní uveitidy

Refrakterní uveitida je nitrooční zánět, který postihuje duhovku, řasnaté těleso a cévnatku. Zánět nereaguje na běžné léčebné postupy. To samozřejmě poškozuje oko, snižuje kvalitu zraku, způsobuje bolesti atd. 

Lékaře napadlo, že by mohly pacientům pomoci mezenchymální kmenové buňky z pupečníku (MSCs). Čtyřem pacientům s refrakterní uveitidou nitrožilně podali MSCs. Před léčbou docházelo během roku u pacientů k 3, 6, 4 a 4 atakům nemoci, po aplikaci byl výsledek 0, 2, 0, 0. U třech pacientů tedy nedošlo k žádnému vzplanutí nemoci během roku. Pacienti také mohli snížit dávky užívaných léků tlumících imunitní systém, čímž se snižovalo riziko zánětu oka. Tři pacienti při poslední návštěvě neužívali žádné léky ovlivňující imunitní systém. U třech pacientů došlo ke zlepšení zraku, u jednoho zůstal nezměněný. Výsledky studie vypadají velmi slibně. U žádného pacienta nedošlo ke zhoršení stavu a nežádoucím reakcím na léčbu. U všech došlo k výraznému snížení atak zánětů a u třech i ke zlepšení zraku. 

DH 29.11.2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8569569/

Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells treatment for refractory uveitis: a case series