Související

Mezenchymální kmenové buňky z cévní stěny mají stejný diferenciační potenciál a imunomodulační vlastnosti jako kmenové buňky z kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky z cévní stěny mají stejný diferenciační potenciál a imunomodulační vlastnosti jako kmenové buňky z kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky je možné získat z různých tkání. Vyvstává však otázka, jak moc si jsou tyto buňky funkčně podobné. V této studii porovnávali autoři diferenciační potenciál a imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk z cévní stěny (SV-MSC) a z kostní dřeně (BM-MSC).

SV-MSC byly schopné diferencovat se in vitro do kostní, tukové a chrupavkové tkáně. Exprimovaly nejdůležitější markery MSC, tj. CD29, CD44, CD73, CD90 a CD105. Měly téměř shodný fenotyp s BM-MSC. Stejně tak exprese genů a aktivační cesty byly velmi podobné. SV-MSC však vykazovaly lepší imunosupresivní aktivitu vůči fytohemaglutininem indukovaným T lymfocytům, omezily jejich proliferaci. V kultuře napodobující zánětlivé prostředí byl účinek SV-MSC srovnatelný s BM-MSC. Obě buněčné linie exprimovaly vyšší množství IL-6 a IL-8 po expozici lipopolysacharidu, poly I:C, TNF alfa nebo IL-1beta. Získané výsledky svědčí pro to, že SV-MSC (izolované z vena saphena) splňují kritéria International Society for Cellular Therapy pro multipotentní mezenchymální stromální buňky. Jejich fenotyp ani funkce se příliš neliší od BM-MSC. Autoři počítají s dalšími studiemi, ve kterých by ověřili regenerační potenciál SV-MSC.

Vessel wall-derived mesenchymal stromal cells share similar differentiation potential and immunomodulatory properties with bone marrow-derived stromal cells.

https://www.hindawi.com/journals/sci/2020/8847038/