Další aktuality

Mezenchymální kmenové buňky v léčbě nově diagnostikovaného diabetu typu I

Mezenchymální kmenové buňky v léčbě nově diagnostikovaného diabetu typu I

Diabetes mellitus (DM) typu I je autoimunitní onemocnění, při němž dochází k destrukci slinivky a ke snížení až vymizení tvorby inzulinu. Pacienti jsou tedy celoživotně odkázáni na podávání inzulinu. Možností léčby by mohly být kmenové buňky. V této studii autoři použili k léčbě nově diagnostikovaných pacientů s DM typu I jejich kmenové buňky z kostní dřeně (MSC). Ve studii bylo 21 pacientů, část byla léčená MSC a části bylo aplikováno placebo. Pacienti byli sledovaní 12 následujících měsíců. Po infuzi MSC se neobjevily žádné nežádoucí účinky, léčba tedy byla zcela bezpečná. Navíc se projevil její pozitivní vliv na DM. Došlo ke snížení počtu hypoglykemických epizod (radikální snížení krevního cukru), snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (ke glykaci červeného krevního barviva dochází při dlouhodobě zvýšených hladinách glukózy v krvi), snížila se koncentrace prozánětlivých cytokinů a zvýšila se koncentrace protizánětlivých cytokinů. K takovýmto změnám ve skupině s placebem nedošlo.

Zdá se tedy, že léčba DM typu I pomocí MSC je bezpečná a přínosná.

4.7.2022 DH

Mesenchymal Stem Cells Transplantation in newly diagnosed type-1 diabetes patients: a phase I/II Randomized Controlled trial

 

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-022-02941-w