Další aktuality

Mezenchymální kmenové buňky v léčbě akutního/chronického selhávání jater

Mezenchymální kmenové buňky v léčbě akutního/chronického selhávání jater

Akutní nebo chronické selhávání jater může vzniknout na podkladě konzumace alkoholu, drog, léků, v přítomnosti infekční žloutenky typu B a C, i z jiných příčin. Jedinou léčbou je transplantace jater. V této metaanalýze autoři vyhodnotili data 13 studií, v nichž bylo dohromady 854 pacientů v konečném stadiu selhávání jater. Tito pacienti byli léčení podáním kmenových buněk z pupečníkové krve nebo standardní terapií. Autoři se zaměřili na bezpečnost a účinnost léčby. Výsledky studií ukazují, že u pacientů léčených kmenovými buňkami v porovnání s pacienty na standardní léčbě došlo ke zlepšení jaterních funkcí (zvýšila se produkce albuminu, snížily se hodnoty bilirubinu) a snížilo se skóre závažnosti onemocnění. Tito pacienti vykazovali i vyšší míru přežití v průběhu deseti let. Léčba kmenovými buňkami nebyla spojená s nežádoucími účinky. Studie tedy ukazuje, že léčba selhávání jater kmenovými buňkami může být účinná a rozhodně je bezpečná.

2.10.2023 DH

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-023-03494-2