Další aktuality

Mezenchymální kmenové buňky mírní zápal plic po transplantaci kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky mírní zápal plic po transplantaci kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně je spojená s řadou komplikací, které mohou pacienta ohrozit na životě. V této studii se autoři zaměřili na dětské pacienty po transplantaci kostní dřeně, kteří onemocněli zápalem plic. Jako léčba byly využity mezenchymální kmenové buňky (MSC), které mají schopnost regulovat aktivitu imunitního systému a podpořit funkci přijaté kostní dřeně.

Ve studii bylo 31 dětských pacientů se závažným zápalem plic (16 dostalo MSC a 15 bylo léčeno standardně) a 76 dětí s lehčí formou zápalu plic (31 dostalo MSC a 45 standardní léčbu). Ze závažných zápalů se uzdravilo 75 % pacientů s MSC a 33.3 % pacientů bez MSC. Doba k vyléčení byla kratší při léčbě MSC (36 vs. 62 dní). Celkem 74,5 % pacientů s MSC a 33,3 % pacientů bez MSC přežilo 180 dní po transplantaci. Mezi pacienty s lehčím průběhem vedla léčba MSC k rychlejšímu zlepšení.

MSC tedy mohou pomoci zlepšit stav dětí po transplantaci kostní dřeně se zápalem plic.

 

 11.7.2022 DH

Mesenchymal stromal cell treatment improves outcomes in children with pneumonia post-hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective cohort study

 

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-022-02960-7