Související

Mezenchymální kmenové buňky k léčbě diabetických vředů

Mezenchymální kmenové buňky k léčbě diabetických vředů

Mezenchymální kmenové buňky již v mnoha studiích prokázaly svůj regenerační účinek, a to i v případě diabetických ran. V této studii se využily alogenní mezenchymální kmenové buňky, které byly získány z tukové tkáně (ASCs). Ty byly navázány na hydrogelový nosič, jenž se přiložil na otevřenou ránu.

Do studie bylo zařazeno 49 pacientů, kteří byli randomizováni 1:1, 30 ASCs, 29 kontrolní skupina léčená přikládáním polyuretanového filmu. Oba typy terapie byly aplikovány na ránu 1x týdně. Rány byly hodnoceny mezi 8.‒12. týdnem. Po 8 týdnech došlo k uzavření rány u 73 % pacientů s ASCs a u 47 % pacientů se standardní terapií. Po 12 týdnech to bylo 82 % a 53 %. Medián doby do kompletního uzavření byl 28,5 u pacientů s ASCs a 63 dní u kontrolní skupiny. Nebyly zaznamenány žádné vážné komplikace spojené s terapií kmenovými buňkami. Studií se prokázalo, že léčba alogenními ASCs na hydrogelu je účinná a bezpečná.

Zdroj: Diabetes