Další aktuality

Mezenchymální kmenové buňky jako možná léčba poškození jater při předávkování paracetamolem

Mezenchymální kmenové buňky jako možná léčba poškození jater při předávkování paracetamolem

Paracetamol je běžně používaná léčivá látka, která snižuje teplotu a bolesti. Je vždy nezbytné řídit se radami odborníka o množství, které je možné užít. Vyšší dávky totiž mohou vážně poškodit játra. Jejich regenerace je pak zdlouhavá a poškození může být i trvalé. S tímto problémem by mohly pomoci kmenové buňky. Autoři vytvořili metaanalýzu, do níž zařadili 11 nejkvalitnějších studií, ve kterých bylo celkem 159 zvířat s játry poškozenými podáním vyšších dávek paracetamolu. To bylo spojené s nárůstem hodnot jaterních enzymů, oxidačního stresu (došlo ke snížení produkce enzymů, které jej redukují), prozánětlivého cytokinu TNFα a snížením protizánětlivého cytokinu IL-10. Aplikace kmenových buněk byla spojená s úpravou všech zmíněných parametrů. Došlo k poklesu zvýšené alanin transaminázy ALT (standardizovaný průměrný rozdíl (SPR): –2,58), aspartát aminotransferázy AST (SPR: –1,75) a TNFα (SPR: –4,48), naopak se zvýšila aktivita antioxidačních enzymů, tj. glutathion peroxidázy a superoxid dismutázy (SPR: +3,7 a +1,86), a IL-10 (SPR: +5,14). Z výsledků tedy vyplývá, že došlo ke zlepšení stavu jater, snížení oxidačního stresu a poškozujícího zánětu. Na základě studií se zvířaty je tedy možné předpokládat, že by mezenchymální kmenové buňky mohly být využitelné také k léčbě  paracetamolem poškozených jater u lidí.

 DH 11.10.2021 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620060/

Mesenchymal Stem Cell Therapy for Acetaminophen-Related Liver Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis of Experimental Studies in Vivo