Související

Mezenchymální buňky jako naděje pro pacienty s ALS

Mezenchymální buňky jako naděje pro pacienty s ALS

Amyotrofická laterální skleróza je závažné neurodegenerativní onemocnění spojené s poklesem svalových funkcí, problémy s pohybem, polykáním, artikulací a ke smrti často dochází vinou selhání dýchání. V této studii bylo 32 pacientů, kteří dostali autologní kmenové buňky získané z kostní dřeně Lin-. Vyhodnocoval se vliv léčby na artikulaci, hodnoty neurotrofického růstového faktoru a markerů zánětu.

U 6 pacientů došlo ke zlepšení artikulace a pohyblivosti jazyka proti výchozímu stavu, u 23 zůstal stav bez zhoršení a u 3 došlo do 28 dní po aplikaci ke zhoršení, progresi nemoci.

U pacientů se zlepšením či stabilní nemocí byly vyšší hodnoty růstového faktoru, a naopak nižší hodnoty CRP a TNF alfa. Výsledky naznačují, že by pacientům s ALS mohla terapie kmenovými buňkami přinést zlepšení. Je však nutné provést další studie, které by tento výsledek potvrdily.

Zdroj: Stem Cells International