Související

Metformin posiluje protizánětlivé a chondroprotektivní vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk v modelu osteoartritidy u krys

Metformin posiluje protizánětlivé a chondroprotektivní vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk v modelu osteoartritidy u krys

Mesenchymální kmenové buňky (MSC) dokážou chránit chrupavku proti poškození, a tudíž i proti osteoartritidě (OA), jelikož mají imunomodulační kapacitu. V této studii se autoři zaměřili na vliv metforminem ovlivněných, z tukové tkáně získaných kmenových buněk (Ad-hMSC) na osteoartritidu.

Byl vytvořen krysí model osteoartritidy. Zvířata byla rozdělena na kontrolní skupinu a 2 léčebné skupiny ‒ jedna léčená Ad-hMSC, druhá léčená metforminem stimulovanými Ad-hMSC. Byla sledována bolest kloubů a také exprese cytokinů a dalších parametrů popisujících zánět. 
U metforminem stimulovaných buněk došlo k nárůstu exprese protizánětlivých cytokinů IL-10 a IDO, došlo ke snížení látek zvyšujících zánět, tj. uvolnění HMGB 1, IL-1beta a IL-6. Metformin také zvýšil migrační kapacitu Ad-hMSC a expresi chemokinů.

Společná kultivace metforminem stimulovaných Ad-hMSC a IL-1 beta stimulovaných chondrocytů vyvolala u chondrocytů snížení exprese mRNA pro RUNX2, COLX, VEGF, MMP1, MMP3 a MMP13 a zvýšila expresi TIMP1 a TIMP3. Při testování bolestivosti a chondroprotekce byly zachyceny lepší výsledky u krys léčených metforminem stimulovanými Ad-hMSC, než u těch, které byly léčené jen Ad-hMSC. U nich také došlo ke snížení exprese TGFbeta v subchondrální kosti.

Výsledky ukazují, že Ad-hMSC jsou využitelné pro léčbu osteoartritidy a vyšší účinnost vykazují v případě, že jsou stimulovány metforminem. Tyto výsledky mohou být podkladem pro další studie, které by měly i klinické výstupy.

Zdroj: The Journal of Immunology