Další aktuality

Léčba toxického poškození zrakového nervu kombinací kmenových buněk z Whartonova (pupečníkového) rosolu a elektromagnetické stimulace

Léčba toxického poškození zrakového nervu kombinací kmenových buněk z Whartonova (pupečníkového) rosolu a elektromagnetické stimulace

Oční nerv může být poškozen např. léky, toxickými látkami, alkoholem (toxická neuropatie), což vede také k narušení zraku až slepotě. Léčba je velmi obtížná a v mnoha případech nedojde k obnovení funkce zrakového nervu. V této studii autoři sledovali stav 18 pacientů a 36 očí s toxickou neuropatií. Pacienti byli rozdělení do tří skupin, v první skupině bylo 12 očí 12 pacientů léčených mezenchymálními kmenovými buňkami a elektromagnetickou stimulací, ve druhé skupině bylo 12 očí 12 pacientů léčených pouze elektromagnetickou stimulaci a ve třetí skupině bylo 12 očí 6 pacientů léčených pouze kmenovými buňkami.

Ke zlepšení zraku o 47 % došlo v první skupině, o 21 % ve druhé skupině a o 32 % ve třetí skupině. Hodnoty procentuálně vyjádřené úrovně zrakové funkce byly 95 %, 33 % a 27 % v jednotlivých skupinách. Došlo také ke snížení patologického ztluštění v oblasti nervových vláken, a to o 21 %, 13 % a 12 %. Zlepšila se také reakce oka na podněty.

Výsledky tedy ukazují, že všechny tyto terapie vedly ke zlepšení kvality zraku, a tedy i určité regeneraci zrakového nervu. Nejvyšší účinek měla kombinovaná terapie kmenových buněk a elektromagnetické stimulace sítnice.

 DH 04.10.2021

Management of toxic optic neuropathy via a combination of Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells with electromagnetic stimulation

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-021-02577-2