Související

Léčba subarachnoidálního krvácení kmenovými buňkami

Léčba subarachnoidálního krvácení kmenovými buňkami

Subarachnoidální krvácení (SAH) je spojené s vysokou mortalitou, až 40%, a dlouhodobými fyzickými, neurologickými i psychickými problémy. Ty jsou prezentovány dle Hunt&Hess grade. Nedávné studie na zvířecích modelech prokázaly účinnost mezenchymálních kmenových buněk na rekonvalescenci po SAH, došlo k výraznému zlepšení stavu postižených zvířat, což naznačuje, že kmenové buňky mají neuroregenerační potenciál.

Proto se autoři tohoto článku rozhodli pro podání kmenových buněk pacientovi se SAH, které vzniklo na základě aneurysmatu. Jednalo se o 80letého pacienta, který trpěl náhle vzniklou bolestí hlavy s nauzeou a zvracením, na CT skenu se ukázalo, že došlo k subarachnoidálnímu krvácení s hydrocefalem vinou ruptury aneurysmatu na bazilární arterii. Vstupní H&H a WFNS (World Federation of Neurosurgery) grade 5.

Pacient byl léčen zavedením externí ventrikulární drenáže a „zakoilováním“ aneurysmatu. Poté pacient dostal intravenózně podané alogenní mezenchymální kmenové buňky získané z kostní dřeně, a to 3. den po krvácení. Po 3 týdnech došlo ke zlepšení vědomí, otevírání očí a pohybu horních končetin. Po 5 týdnech již pacient otevíral oči spontánně a dokázal rozumět příkazům a plnit je. Po 5 týdnech byl pacient propuštěn do rehabilitační péče.  Během rehabilitací došlo k obnově řeči a dalších schopností. Byl schopen vykonávat činnosti, některé však stále s asistencí. Je možné říci, že u pacienta došlo k rychlejšímu zlepšení, než je běžné u pacientů v jeho stavu a nezůstal zcela invalidizován a odkázán na pomoc okolí. Stav byl ověřován po 3 a 6 měsících pomocí modifikované Rankin scale. Díky této případové studii by se mohly dostat kmenové buňky v této indikaci také do klinických studií.

Zdroj: World Neurosurgery