Další aktuality

Léčba retinitis pigmentosa pomocí kmenových buněk

Léčba retinitis pigmentosa pomocí kmenových buněk

Retinitis pigmentosa je dědičné onemocnění, při němž dochází k degeneraci sítnice vedoucí ke slepotě. Mnozí pacienti mívají také edém v oblasti makuly, tj. otok v centrální části sítnice. V této studii byly porovnávány výsledky dvou typů léčby: podávání injekcí s triamcinolon acetonidem (TA) do oka a nitrožilní infuze kmenových buněk z pupečníkové krve (UCMSC). Sledoval se vliv na edém makuly, celkový stav sítnice a vidění. Ve studii bylo 20 pacientů, kteří byli sledováni šest měsíců. Ve skupině s TA došlo během prvního týdnu ke zmenšení otoku v centrální části sítnice. Výsledek byl lepší než u pacientů léčených UCMSC ještě další 2 měsíce. Pak však došlo ke změně a po šesti měsících se léčba UCMSC ukázala jako mnohem více efektivní, což potvrdily i výsledky testování zraku, resp. testování vizuálních evokovaných potenciálů.  Oba druhy léčby byly zcela bezpečné a nebyly zaznamenány žádné závažnější nežádoucí účinky. Injekce TA sice zabraly rychleji, ale UCMSC měly dlouhodobější účinek.

 DH 19.10.2021

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.694225/full

Comparative Study of a Modified Sub-Tenon's Capsule Injection of Triamcinolone Acetonide and the Intravenous Infusion of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Retinitis Pigmentosa Combined With Macular Edema.