Další aktuality

Léčba psoriázy kmenovými buňkami

Léčba psoriázy kmenovými buňkami

Psoriáza, známá také pod názvem lupénka, je chronické kožní onemocnění, které může vytvářet šupící se léze, ale také zánět v těle a kloubech. Někteří pacienti odpovídají na lokální a systémovou imunomodulační léčbu dobře, jiní téměř vůbec. Hledají se tedy možnosti, jak pacientům pomoci. Jednou z nich by mohly být kmenové buňky. V této studii autoři testovali bezpečnost a účinnost kmenových buněk z pupečníku (u-MSC) v léčbě psoriázy u myší. Myši rozdělili do čtyř skupin. Kontrolní skupinu neléčili, druhé podávali pouze lék indirubin (IN), třetí pouze u-MSC a čtvrté kombinaci u-MSC a indirubinu (u-MSC/IN). Výsledky ukázaly, že u všech léčených skupin, nezávisle na typu léčby, došlo ke zmenšení povrchu kožních lézí a snížení koncentrace markerů, které jsou spojené se zánětem u psoriázy. Nejlepšího efektu, tedy nejvyšší míry vyhojení lézí a snížení zánětlivých markerů, bylo dosaženo ve skupině myší s psoriázou, která dostávala u-MSC/IN. Léčba kmenovými buňkami byla zcela bezpečná. Tyto výsledky dávají tušit, že by léčba kmenovými buňkami, ať už samostatná, nebo v kombinaci s běžně používanými léky, mohla ulevit pacientům s těžkou formou psoriázy.

12.12.2022 DH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9709816/