Další aktuality

Léčba postcovidového syndromu (longcovidu) kmenovými buňkami

Léčba postcovidového syndromu (longcovidu) kmenovými buňkami

Infekce SARS-CoV-2 zanechává u mnoha lidí dlouhodobé, možná i trvalé následky. Virus totiž napadá doslova celý organismus, byť je často označován jako respirační. Mnohdy se jedná o velmi závažné stavy, které znemožňují lidem běžné fungování a stávají se závislými na pomoci druhých. U většiny pacientů dominuje únava, zhoršené dýchání, poruchy srdečního rytmu atd. Zatím neexistuje léčba, která by pacientům pomohla. V této studii autoři zjišťovali, zda by mohly pacientům pomoci jejich vlastní kmenové buňky z tukové tkáně. Studie trvala 40 týdnů a sledovala 10 pacientů, kteří dostali 5 infuzí kmenových buněk. Díky léčbě kmenovými buňkami u nich došlo ke zmírnění únavy v porovnání se vstupními hodnotami. Také se zmírnily dechové obtíže a zlepšila se saturace krve kyslíkem. Navíc se také upravila srdeční akce. Pacienti udávali, že se jim výrazně zlepšila kvalita života. Ve spojitosti s léčbou byly hlášeny pouze mírné nežádoucí účinky, hlavně např. bolestivost v místě aplikace. Výsledky naznačují, že vlastní kmenové buňky získané z tukové tkáně mohou pomoci pacientům s postcovidovým syndromem.

16.10.2023 DH

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-023-03522-1

https://link.researcher-app.com/2iL8