Další aktuality

Léčba poškozených vazů a šlach kmenovými buňkami

Léčba poškozených vazů a šlach kmenovými buňkami

Poškození vazů a šlach je problémem nejen u lidí, ale také u zvířat. Pozitivní výsledky na zvířatech pak dávají tušit, že by stejný efekt mohla mít léčba také u lidí. V této studii autoři léčili koně s poškozením vazů a šlach končetin. Ve studii bylo celkem 100 koní, z nichž 66 bylo léčeno vlastními kmenovými buňkami získanými z periferní krve a 34 koním byl injekčně podán pouze fyziologický roztok. Oba typy léčby byly aplikovány přímo do místa poškození tkáně. Výsledek léčby byl kontrolován po cca 56 a 112 dnech. Poslední kontrola proběhla po dvou letech od léčby.

Ve skupině koní léčených kmenovými buňkami došlo k výraznějšímu zlepšení stavu léčených vazů a šlach (hodnoceno dle FAS (fibre alignment score; 100 % vs. 54,5 %) a pomocí ultrazvuku (echogenita 97 % vs. 57,6 %)). Velikost lézí se také výrazně zmenšila (zmenšení o 27,6 ± 25,91 vs. 4,6 ± 26,64 mm2). Bez obnovení poranění během dalších dvou let bylo 41 z 53 koní, kteří byli léčeni kmenovými buňkami, a jenom 2 koně, kterým byl místo kmenových buněk aplikován fyziologický roztok. Výsledky tedy ukazují, že léčba poškození vazů a šlach kmenovými buňkami má pozitivní a dlouhotrvající efekt.

 

30.10.2023 DH

https://beva.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.14008