Související

Léčba poškození zrakového nervu u zeleného zákalu pomocí kmenových buněk

Léčba poškození zrakového nervu u zeleného zákalu pomocí kmenových buněk

Zelený zákal je charakterizovaný zvýšeným nitroočním tlakem. To vede k útlaku a poškození optického nervu, a tedy i narušení vidění až ztrátě zraku.

Řešením takového poškození nervu by mohla být aplikace kmenových buněk. Autoři připravili studii, do níž bylo zařazeno 25 pacientů (35 očí) s glaukomem a poškozením očního nervu. Pacienti byli rozdělení do dvou skupin: (1) kontrolní skupina (21 očí), (2) skupina léčená aplikací kmenových buněk získaných z vlastní tukové tkáně a plazmy bohaté na krevní destičky a růstové faktory. Buňky byly vpraveny nad cévnatku.

U pacientů, kteří dostali kmenové buňky, došlo ke zlepšení vidění, včetně periferního. U žádného pacienta nedošlo ke zhoršení a nebyla zaznamenána žádná negativní reakce na léčbu. Studie potvrdila, že aplikace kmenových buněk společně s dalšími složkami u poškození zrakového nervu vinou glaukomu je efektivní a vede ke zlepšení vidění, tj. k regeneraci očního nervu.

 

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-021-02351-4

Mesenchymal stem and non-stem cell surgery, rescue, and regeneration in glaucomatous optic neuropathy