Související

Léčba poškození předního zkříženého vazu kombinací chirurgického zákroku a kmenových buněk

Léčba poškození předního zkříženého vazu kombinací chirurgického zákroku a kmenových buněk

Objevují se důkazy o tom, že mezenchymální kmenové buňky mají potenciál podpořit reparaci poškozených vazů. V této studii se autoři zaměřili na psy, u nichž došlo k poškození předního zkříženého vazu. Psi byli léčení multipotentními mezenchymálními stromálními buňkami (MMSC), a to v kombinaci s chirurgickou metodou TTA (tibial tuberosity advancement). Psi byli rozděleni do tří skupin. V první skupině byly aplikovány MMSC do místa poškození jeden měsíc před chirurgickým zákrokem. Psům ve druhé skupině byly MMSC implantovány na silikon-fibroinovém scaffoldu přímo do místa chirurgického zákroku. Ve třetí skupině byly psům aplikovány MMSC, které byly smíchány s kostní tkání a krví pacientů a následně aplikovány do místa osteotomie. Kontrolní skupina prošla TTA a nedostala MMSC. U psů ve druhé skupině nedošlo k vyhojení osteotomické mezery. Autoři se domnívají, že to souvisí s rychlou degradací scaffoldu. Psi ve třetí skupině tento problém neměli a došlo k plnému vyhojení, které probíhalo nejrychleji ze všech skupin psů (hodnoceno dle radiografického vyšetření). Výsledky tak jasně dokládají účinnost MMSC v kombinaci s chirurgickým zákrokem.


https://akjournals.com/view/journals/004/aop/article-10.1556-004.2020.00063/article-10.1556-004.2020.00063.xml
Treatment of cranial cruciate ligament injuries in dogs using a combination of tibial tuberosity advancement procedure and autologous mesenchymal stem cells/multipotent mesenchymal stromal cells – A pilot study.