Další aktuality

Léčba poškozené ústní sliznice kmenovými buňkami

Léčba poškozené ústní sliznice kmenovými buňkami

Poškození ústní sliznice je poměrně časté u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. Jedná o se komplikaci, které výrazně snižuje kvalitu života. Dochází ke vzniku bolestivých vředů, které omezují příjem potravy i tekutin. V této studii autoři zjišťovali, zda by pacientům mohly pomoci kmenové buňky. Za tímto účelem vytvořili zvířecí model odpovídající poškození ústní sliznice u lidí. Zvířata s vředy na ústní sliznici rozdělili do čtyř skupin: kontrolní (bez léčby, tj. fyziologický roztok; KO), léčená chitosanovým hydrogelem (HG), léčená lidskými kmenovými buňkami z krčních mandlí (MSC) a léčená HG s MSC. Připravené látky byly injekcí aplikovány do vředů na sliznici. Výsledky ukázaly, že velikost vředů se výrazně zmenšila při léčbě HG s MSC. Efekt léčby samotnými MSC byl krátkodobý, přetrval tři dny, zatímco při použití HG s MSC přetrval sedm dní, jelikož HG prodloužil přežití MSC, které svou přítomností podpořily hojení. Vyšetření vzorků tkáně ukázalo, že se snížil zánět a probíhá zvýšená regenerace. Aplikace HG s MSC nebyla spojená s nežádoucími reakcemi. Pouze v počátku po aplikaci injekcí.

Výsledky tedy naznačují, že kmenové buňky společně s hydrogelem z chitosanu podporují hojení vředů na ústní sliznici, což by mohlo pomoci pacientům podstupujícím chemoterapii.

22.4.2024 DH

https://doi.org/10.1186/s13287-024-03694-4