Související

Léčba pokročilého gastrointestinálního karcinomu geneticky modifikovanými autologními mezenchymálními kmenovými buňkami

Léčba pokročilého gastrointestinálního karcinomu geneticky modifikovanými autologními mezenchymálními kmenovými buňkami

TREAT-ME-1 fáze 1/2 multicentrické studie zjišťovala bezpečnost, tolerovatelnost a účinnost léčby autologními mezenchymálními kmenovými buňkami (MSC), které byly geneticky modifikovány. MSC_ apceth_101 v kombinaci s ganciclovirem byly využity u pacientů s pokročilým gastrointestinálním adenokarcinomem. Byly vyhodnoceny imunologické a zánětlivé markery. Všichni pacienti (3 jedinci ve fázi 1 a 7 jedinců ve fázi 2) dostali 3 léčebné cykly MSC_ apceth_101 a ganciclovir. Bylo zaznamenáno 36 nežádoucích reakci a 6 vážných. 5 pacientů dosáhlo stabilizování nemoci. U všech pacientů byla doba do další progrese 1,8 měsíce. Medián celkového přežití není možné zjistit, neboť 8/10 pacientů bylo stále naživu do konce studie (1 rok). Pozorování po ukončení studie ukázala, že medián celkového přežití byl 15,6 měsíce (2,2‒27 měsíců). Léčba MSC_ apceth_101 s ganciclovirem neindukovala konzistentní zvýšení nebo snížení hladin nádorových markeru, nedošlo ke změnám imunologických markerů. Autoři ukončují studii s tím, že kombinace MSC_ apceth_101 s ganciclovirem je bezpečná a poměrně dobře tolerována u pacientů s pokročilým gastrointestinálním karcinomem a dle předběžných výsledků se zdá, že je také efektivní, co se stabilizace nemoci týká.

Zdroj: International Journal of Cancer