Další aktuality

Léčba osteoartritidy kolene kmenovými buňkami z tukové tkáně

Léčba osteoartritidy kolene kmenovými buňkami z tukové tkáně

Již jsme přinesli výsledky několika metaanalýz, které potvrdily účinnost a bezpečnost aplikace kmenových buněk v léčbě osteoartritidy, tj. chronického onemocnění kolenního kloubu spojeného s destrukcí chrupavky i kostní tkáně. To provází velká bolest a omezení pohyblivosti kloubu. V této studii se autoři zaměřili na léčbu kmenovými buňkami, které jsou získané z tukové tkáně (ADMSC). Ve vybraných randomizovaných klinických studiích bylo dohromady 138 pacientů s osteoartritidou. Stav kolene se hodnotil po 6 a po 12 měsících od aplikace. U pacientů došlo v obou sledovaných obdobích ke zmírnění bolestí v porovnání se vstupní bolestí. Zlepšila se také funkčnost kolene a pacienti také potvrdili, že se jim významně zlepšila kvalita života. Při vyšetření kolene magnetickou rezonancí se potvrdilo, že došlo ke zlepšení integrity chrupavky. To naznačuje, že by ADMSC mohly podporovat regeneraci chrupavky. U žádného pacienta se neobjevily nežádoucí účinky léčby. Jedná se tedy o další metaanalýzu, která potvrzuje účinnost a bezpečnost léčby osteoartritidy kmenovými buňkami.

2.1.2022 DH

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1759720X221146005

The role of adipose-derived mesenchymal stem cells in knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials