Související

Léčba nepřímé traumatické neuropatie optického nervu pomocí dekomprese a umbilikálních mezenchymálních kmenových buněk

Léčba nepřímé traumatické neuropatie optického nervu pomocí dekomprese a umbilikálních mezenchymálních kmenových buněk

Traumatická neuropatie optiku (TON) vzniká při přímém (penetrující zranění) či nepřímém (akceleračně-decelerační) poškození zrakového nervu při poranění hlavy či oka. Je spojená se zhoršením až ztrátou zraku. Autoři studie sledovali průběh a bezpečnost standardní léčby ve spojení s aplikací kmenových buněk (MSC) z pupečníkové krve.

Do prospektivní studie fáze 1 bylo zařazeno 20 pacientů s TON. Pacienti buď podstoupili dekompresi optického kanálu v kombinaci s MSC transplantací (skupina 1), nebo pouze dekompresi (skupina 2). Stav pacientů byl hodnocen 2. a 7. den po zákroku, a dále po 1, 3 a 6 měsících. Autoři se zaměřovali na výskyt reakcí jako teplota, vyrážka, nosní infekce, úmrtí. Hodnotily se parametry jako nejlépe korigovaná zraková ostrost (BCVA, best corrected visual acuity), visus a barevné vidění, vizuální zrakový potenciál a relativní aferentní pupilární defekt.

Nikdo z pacientů zařazených do této studie neměl systémové ani oční komplikace. U obou skupin došlo ke zlepšení BCVA, ve skupině 1 s aplikací MSC byla změna výraznější, avšak nedosáhla statistické významnosti. Stejného výsledku bylo dosaženo také v případě ostatních hodnocených parametrů, tj. došlo k mírnému zlepšení ve skupině s transplantovanými MSC.

Kombinace dekomprese optického kanálu a jednorázové aplikace MSC do optického nervu, která se ukázala jako bezpečná a dobře proveditelná, se zdá být o něco účinnější než léčba TON pouze samotnou dekompresí. K jednoznačným závěrům je ale třeba provést další studii na větším počtu pacientů s TON.

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091914/

Treatment of optic canal decompression combined with umbilical cord mesenchymal stem (stromal) cells for indirect traumatic optic neuropathy: a phase 1 clinical trial