Další aktuality

Léčba dětské mozkové obrny pupečníkovou krví a kmenovými buňkami z pupečníku

Léčba dětské mozkové obrny pupečníkovou krví a kmenovými buňkami z pupečníku

Dětská mozková obrna (DMO) je vývojová porucha nervového systému, u níž dominuje porucha hybnosti, např. abnormální svalové napětí, stažení svalů (spasmy), křeče atd. Někdy mohou být narušeny i mentální funkce. Dětem s DMO by mohly pomoci kmenové buňky.

Do studie bylo zařazeno 90 dětí ve věku 2 až 4 roky s DMO. Byla jim podána buď jedna dávka pupečníkové krve (obsahují také kmenové buňky), tři dávky mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku v odstupu tří měsíců, nebo jedna větší dávka pupečníkové krve v jednom roce života. Všechny děti byly sledovány jeden rok. Hodnotil se hlavně pokrok v pohybových funkcích, a to dle standardní stupnice GMFM-66 (Gross Motor Function Measure-66).

Kontrolní vyšetření všech dětí proběhlo po 6 měsících, ke kontrole po 12 měsících se dostavilo jen 68 dětí, a to i vinou covidové situace. Nežádoucí reakce na léčbu se objevily vzácně a byly pouze přechodné.

Po 12 měsících došlo ke zlepšení hodnot CMFM-66 proti očekávaným. U dětí s podanou pupečníkovou krví byly výsledky v průměru lepší o 5,8 bodů (u některých pacientů bylo zlepšení i o více než 8 bodů). V případě podání kmenových buněk byl výsledek v průměru lepší o 4,3 bodů (maximální zlepšení bylo o 6,4 bodů), v případě poslední skupiny dětí bylo zlepšení o 3,1 bodu.

Po dalších analýzách upravených dle výchozích hodnot GMFM-66 se ukázalo, že zlepšení bylo významné u dětí, jímž byla aplikována pupečníková krev, a to o 3,3 bodů. Děti, které dostaly pouze kmenové buňky, měly skóre vyšší proti výchozímu stavu o 1,4 bodu.

Studie tedy ukazuje, že léčba dětí pupečníkovou krví a mezenchymálními kmenovými buňkami může vést ke zlepšení pohyblivosti. Vyšší účinnost byla zaznamenána v případě aplikace plné pupečníkové krve.

DH 20.9.2021

Umbilical Cord Blood and Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells in Children with Cerebral Palsy: A Randomized Trial

https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sct3.13009