Další aktuality

Léčba dětské mozkové obrny kmenovými buňkami

Léčba dětské mozkové obrny kmenovými buňkami

Dětská mozková obrna je závažné onemocnění centrální nervové soustavy, které vede k poruchám pohyblivosti, svalovým spasmům, slabosti atd. Lidé s dětskou mozkovou obrnou pravidelně rehabilitují, užívají různé druhy léků dle příznaků, které je trápí. Nemoc jako taková je však nevyléčitelná, jen se mírní obtíže.

V této studii byli čtyři pacienti s dětskou mozkovou obrnou, kterým byly 6x aplikovány mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové krve, a to intratékálně, nitrožilně a nitrosvalově. Pacienti byli sledováni rok a hodnotily se změny, ke kterým po léčbě došlo v porovnání s výchozím stavem.

U pacientů nedošlo ke změnám v intelektu, nezměnila se ani motorika (pohyb). Přesto však byla léčba v jednom ohledu přínosná. Dokázala výrazně snížit spasticitu, tj. zvýšené svalové napětí. Vyznačuje se ztuhlostí svalů, které se mohou zkracovat, což omezuje pohyb a působí mnoho problémů. Zmírnění spasticity je tedy pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou velmi důležité.

https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v12/i9/1585.htm

 08.04.2024 DH