Související

Léčba chronických venózních vředů na dolních končetinách zmrazenou placentální tkání

Léčba chronických venózních vředů na dolních končetinách zmrazenou placentální tkání

Chronické žilní vředy dolních končetin (VLU) se vyskytují u cca 2 % populace. Placentální tkáň obsahuje mezenchymální kmenové buňky a aktivní růstové faktory a již v předešlých studiích se ukázalo, že podporuje hojení chronických ran. V této studii autoři zjišťovali efektivitu hVWM (human viable wound matrix) z kryopreservované placentální tkáně/placentální membrány v léčbě VLU. Výsledky porovnávali se standardní terapií.

Do studie bylo zařazeno 23 pacientů, vředů bylo 30. Jednalo se o muže kolem 67 let, rozměry vředů byly průměrně 12,2 centimetrů čtverečných. UZ potvrdil reflux v povrchovém nebo hlubokém žilním systému. U pacientů nedošlo ke zlepšení stavu vředů během 12týdenní standardní terapie s kompresí a lokální terapií. Tito pacienti následně prošli léčbou hVWM (preparát Graftix). Kompletní vyhojení vředů bylo dosaženo u 53 % vředů refrakterních na běžnou terapii (16/30). Průměrné redukce rozsahu postižení byla 79,2 %, průměrná doba dosažení tohoto výsledku byla 10,9 týdne. U standardní terapie to bylo 29,2 %. 80 % VUL bylo redukováno na polovinu, v porovnání s 25 % při standardní terapii. Průměrná redukce plochy vředu byla cca 1,7 % za den v porovnání s 0,73 % při standardní terapií.

Studií se prokázalo, že léčba chronických na standardní léčbu refrakterních žilních vředů pomocí hVWM je účinná. Podporuje hojení a může vést k úplnému uzavření ran.

Zdroj: Journal of vascular surgery. Venous and lymphatic disorders.