Další aktuality

Léčba chronických ran kmenovými buňkami

Léčba chronických ran kmenovými buňkami

Některé nemoci, jako např. diabetes druhého typu, jsou provázeny tvorbou nehojících se zanícených a nekrotických kožních lézí (vředy na dolních končetinách), ty někdy mohou vést i k amputaci končetiny. S hojením těchto hlubokých defektů, které mohou sahat až ke kosti, by mohly pomoci kmenové buňky. V této studii autoři testovali účinnost různých typů kmenových buněk, a to lidských kmenových buněk z kostní dřeně (BMSC), z pupečníku (UBMSC) a z tukové tkáně (ADSC). Buňky aplikovali na vředy dolních končetin diabetických myší. Všechny typy kmenových buněk urychlily hojení vředů, uzavření rány a vyhojení. Nejefektivnější byly ADSC. Ty nejvíce zkrátily dobu hojení, uzavření rány, a navíc výrazně podpořily novotvorbu kožních cév, které jsou pro hojení a udržení zdraví pokožky a okolních tkání důležité. Autoři se dále zaměřili na to, jak moc vybrané typy kmenových buněk podporují novotvorbu cév, což testovali in vitro (3D modely cév) a in vivo na zvířatech. Zde se jasně prokázalo, že ADSC mají největší potenciál zvýšit tvorbu nových cév. Výsledky, které by bylo možné využít i v klinické praxi, ukazují, že kmenové buňky nezávisle na zdroji urychlují hojení i nehojících se chronických defektů. Nejlepší volbou jsou však kmenové buňky z tukové tkáně. 

 

20.11.2023 DH

https://link.springer.com/article/10.1007/s12015-023-10641-y