Další aktuality

Komplexní perianální fistule výrazně snižují kvalitu života pacientů

Komplexní perianální fistule výrazně snižují kvalitu života pacientů

Klasickými postupy jsou velmi těžko léčitelné. Jednu z léčebných možností představují mezenchymální kmenové buňky (MSC). Pro potvrzení/vyvrácení účinnosti terapie MSC byla vytvořena metaanalýza. Byla vyhodnocena data ze 7 studií, v nichž bylo 730 osob. Výsledky ukázaly, že lokální aplikace MSC má vyšší efektivitu než standardní terapie v kontrolních skupinách (OR 2,03). Pokud byla MSC terapie kombinována také s fibrinovým lepidlem, došlo k dalšímu zlepšení efektivity léčby (OR 3,27). V podskupinové analýze se prokázal pozitivní efekt u pacientů s fistulemi na podkladě Crohnovy nemoci (OR 2,05) i u pacientů bez Crohnovy nemoci (OR 2,98). Účinnost autologních (OR 3,19) i alogenních MSC (1,97) byla vyšší než u standardní léčby v kontrolních skupinách, přičemž aplikace autologních MSC byla účinnější než alogenních MSC. Nebyly zachyceny žádné výrazné nežádoucí účinky léčby. Tato metaanalýza potvrzuje, že lokální aplikace MSC je bezpečná a účinná sama o sobě, a její účinnost je možné zvýšit přidáním fibrinového lepidla.

 

https://www.hindawi.com/journals/sci/2020/8816737/