Další aktuality

Kmenové buňky z pupečníku by mohly pomoci s poškozením sítnice u zeleného zákalu

Kmenové buňky z pupečníku by mohly pomoci s poškozením sítnice u zeleného zákalu

Příčinou zeleného zákalu (glaukomu) je zvýšený nitrooční tlak, který poškozuje sítnici a zrakový nerv a může vést ke slepotě. Existují léky či zákroky, které mohou tlak snížit, ale poškození oka je nevratné.  Je tedy důležité najít léčbu, která by pomohla včas ochránit a regenerovat sítnici u pacientů s glaukomem.

Autoři studie ověřovali, zda by i v tomto případě mohly pomoci kmenové buňky. Lidské mezenchymální buňky z pupečníkové krve použili v krysím modelu glaukomu. Krysy trpěly dlouhodobě glaukomem a došlo k poškození sítnice. Krysám vpravili do nitra oka kmenové buňky, které migrovaly ze sklivce do oblasti poškozené sítnice a vstupovaly do ní. Došlo k omezení dalšího poškození sítnice, tj. byly chráněny nervové buňky v sítnici. U neléčených krys došlo k výraznému ztenčení sítnice, zatímco u krys s kmenovými buňkami se postup výrazně zpomalil. Autoři zjistili, že kmenové buňky omezovaly buněčnou apoptózu, tj. buněčnou smrt.

Studie tedy potvrdila, že aplikace kmenových buněk do nitra oka může pomoci chránit sítnici v přítomnosti vysokého nitroočního tlaku.

Je možné, že stejného efektu jako u krys by bylo možné dosáhnout také u pacientů.

DH  1.11.2021

Human Umbilical Cord-Mesenchymal Stem Cells Survive and Migrate within the Vitreous Cavity and Ameliorate Retinal Damage in a Novel Rat Model of Chronic Glaucoma

https://www.hindawi.com/journals/sci/2021/8852517/