Další aktuality

Kmenové buňky v prenatální léčbě myelomeningokély, ovčí model

Kmenové buňky v prenatální léčbě myelomeningokély, ovčí model

Myelomeningokéla je závažná vývojová porucha, při níž nedochází k uzávěru oblouku obratlů, a navíc dochází k výhřezu míchy. To může vést k poškození míchy a závažným problémům, nejčastěji k poruchám funkce svěračů a ochrnutí. Je tedy tendence provést léčebný zákrok prenatálně, tj. ošetřit plod ještě v děloze. V této studii autoři testovali, zda by mohly k lepší léčbě pomoci také kmenové buňky z pupečníku. Ve studii použili plody ovcí s myelomeningokélou, které operovali ještě před porodem. Části plodů byly během operace vloženy do místa defektu také kmenové buňky na nosiči. Po 24 hodinách po porodu byla jehňata vyšetřena. Ta, která dostala kmenové buňky, měla lepší pohyblivost než jehňata, která je nedostala (skóre 14 vs. 5, vyšší číslo znamená lepší pohyblivost). Aplikace kmenových buněk také pomohla předejít poruše svěračů, tj. inkontinenci. U jehňat bez kmenových buněk bylo častěji detekováno poškození míchy (75 % vs. 0 %). Při vyšetření vzorku míchy se zjistilo, že mícha jehňat léčených kmenovými buňkami vykazovala méně nežádoucích fibrotických změn a větší denzitu nervových buněk. EMG vyšetření (hodnotí přenos vzruchů z nervů na svaly) neprokázalo rozdíl mezi skupinami. Výsledky ukazují, že použití pupečníkových kmenových buněk na nosiči v léčbě myelomeningokély zlepšuje motorické a sfinkterové funkce a chrání míchu před poškozením. Je možné, že by stejného efektu bylo dosaženo také při léčbě lidských plodů, aby se snížilo riziko poškození míchy u narozených dětí.

https://doi.org/10.1111/1471-0528.17624