Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě suchých očí u Sjögrenovy nemoci

Kmenové buňky v léčbě suchých očí u Sjögrenovy nemoci

Sjögrenova nemoc je autoimunitní onemocnění, které poškozuje slinné a slzné žlázy. Tvoří se tedy méně slin a slz a dochází k suchosti očí. To může poškodit rohovku i zrak. Léčba spočívá v potlačení autoimunitního zánětu a ve zvlhčování očí. Pomoci by však mohly i kmenové buňky. V této studii autoři k léčbě pacientů se Sjögrenovou nemocí využili kmenové buňky z tukové tkáně. Dvacet pacientů bylo léčeno injekcí kmenových buněk v médiu do slzné žlázy, dalších 20 pacientů dostalo injekci stejného média bez kmenových buněk a 14 pacientů dostalo pouze oči zvlhčující kapky. Hodnotil se stav vlhkosti oka a tvorba slz. U pacientů, kteří dostali kmenové buňky, se zmírnily projevy suchého oka, efekt mělo i použití samotného média. Ve skupině s kmenovými buňkami však byla tvorba slz lepší a slzný film kvalitnější a efekt se potvrdil po čtyřech týdnech i po roce od aplikace kmenových buněk. . Výsledky naznačují, že by pacientům se Sjögrenovým syndromem mohla léčba suchých očí kmenovými buňkami pomoci a zmírnit jejich obtíže.

https://doi.org/10.1016/j.jtos.2023.11.007

11.12.2023 DH