Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě srdečního selhávání

Kmenové buňky v léčbě srdečního selhávání

Srdeční selhávání je závažná patologie, při níž dochází ke snižování schopnosti srdce pracovat jako pumpa a zajišťovat průtok okysličené krve tkáněmi a orgány. V současné době je jedinou účinnou léčbou transplantace srdce. Jinak jsou podávány léky, které ulevují srdci a podporují jeho činnost. Pomoci by mohly kmenové buňky. V této metaanalýze autoři vybrali 11 kvalitních studií, v nichž bylo dohromady 606 osob se srdečním selháváním léčených kmenovými buňkami (nižšími dávkami do 1 milionu buněk i vyššími) a 492 osob léčených standardně.  U pacientů, kteří byli léčení kmenovými buňkami, došlo celkově ke zvýšení ejekční frakce (množství krve, které srdce vypumpuje při každém stahu) levé komory o cca 1,19 %. Zajímavé je, že nižší dávky měly vyšší efekt a došlo při nich ke zlepšení o cca 3 %. Během šestiminutového testu chůze ušli pacienti průměrně o 29,61 metrů delší vzdálenost. U nízké dávky byl efekt opět výraznější – ušlá vzdálenost narostla o více než 36 metrů. To ukazuje na jisté zlepšení srdeční funkce. Metaanalýza tedy ukazuje, že léčba pacientů se srdečním selháváním kmenovými buňkami je bezpečná a může zmírnit jeho tíži, zvláště pokud jsou buňky aplikovány v nižších dávkách.

1.7.2024 DH

https://doi.org/10.1186/s13287-024-03713-4