Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy u koček

Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy u koček

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které poškozuje centrální nervovou soustavu, tj. mozek a míchu, neboť dochází ke ztrátě myelinu, který chrání hlavní nervové výběžky. V současné době není možno nemoc zcela vyléčit. Řešením by mohly být kmenové buňky. V této studii byl použit kočičí model roztroušené sklerózy, kdy došlo také k poškození struktury a funkcí míchy, což bylo spojené s narušením chůze. Části nemocných koček byly intratékálně aplikovány z vlastní tukové tkáně získané kmenové buňky (MSC).Podání MSC, které byly před aplikací aktivovány laserem, vedlo k výraznému zlepšení pohyblivosti zadních končetin při přenášení váhy. Skóre odrážející poškození míchy (Basso, Beattie, Bresnahan BBS skóre) bylo výrazně vyšší (mírnější poškození) než u neléčených koček. Na magnetické rezonanci se ukázalo, že se zmenšily léze. Analýza krve pak odhalila, že se zvýšila produkce faktorů podporujících regeneraci nervové soustavy a také myelinu, naopak poklesla apoptóza (buněčná smrt) nervových buněk. Výsledky tedy ukazují, že MSC podporují obnovu myelinu a regeneraci nervové soustavy postižených koček. Lze se domnívat, že podobný efekt by mohla mít léčba MSC také u pacientů s roztroušenou sklerózou.

16.1.2023 DH

DOI: 10.1186/s13287-022-03222-2

Laser-activated autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction restores spinal cord architecture and function in multiple sclerosis cat model