Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy

Kmenové buňky v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušené skleróza (RS) je autoimunitní zánětlivé onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a vede k narušení pohyblivosti, zraku a také mentálních funkcí. V mozkové a míšní tkáni se nacházejí a postupně rozšiřují ložiska poškozené tkáně. V této studii byli pacienti s RS léčení pomocí z pupečníkové krve získaných kmenových buněk (UMSC) a jejich produktu, extracelulárnich vezikulí (EV; váčky, které kmenové buňky produkují a obsahují velké množství biologicky aktivních látek). Pacienti byli rozdělení na dvě skupiny. Skupina A (20 pacientů) dostala intratékálně dvě dávky UMSC (s odstupem jednoho měsíce) a skupina B (15 pacientů) jednu dávku. Obě skupiny dostaly po třech měsících roztok, v němž byly UMSC kultivovány a obsahoval také EV. Léčba UMSC byla dobře tolerovaná. U žádného pacienta se neobjevily závažné nežádoucí účinky. Pacienti byli vyšetřování po třech, šesti a dvanácti měsících. V obou skupinách bylo u všech kontrol patrné zlepšení. Pacientům se hlavně zlepšila pohyblivost, celkové zdraví, snížila se únava, zlepšil se spánek atd. Laboratorní testy ukázaly změny v imunitním systému, kdy došlo k nárůstu počtu určité skupiny T lymfocytů (CD3+CD4+) a snížila se schopnost buněk prezentovat antigen, tedy i autoantigen. Ve skupině A došlo také k poklesu produkce prozánětlivého cytokinu TNFα. Změny byly patrné také na magnetické rezonanci, kdy se např. zmenšily léze a méně přibývaly nové. Autoři svou studii uzavřeli s tím, že oba typy léčby jsou bezpečné a účinné, ale podání dvou dávek UMSC má lepší léčebný efekt.

https://doi.org/10.1177/09636897241233045

15.4.2024 DH