Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě rotátorové manžety

Kmenové buňky v léčbě rotátorové manžety

Rotátorová manžeta je soubor struktur (vazů, úponů šlach, kloubního pouzdra) zajišťující stabilitu a pohyblivost ramenního kloubu. Rotátorová manžeta bývá poměrně často poškozena, může se jednat o přetržení či natržení šlach. Tyto úrazy se velmi složitě hojí, pokud vůbec dojde k vyhojení. V této studii byli tři pacienti léčení mezenchymálními kmenovými buňkami, které jim byly aplikovány pomocí katetru přímo do oblasti ramenního kloubu. Vyšetření ramene bylo provedeno týden před zákrokem a poslední z vyšetření 24 měsíců po zákroku. Před léčbou a po šesti měsících byla provedena magnetická rezonance (MRI). U všech pacientů došlo ke zlepšení stavu rotátorové manžety. V rámci skórovacího systému UCLAS, který hodnotí jednak subjektivní pocity pacienta (bolest, funkce ramene), a jednak objektivní znaky funkce ramene (aktivní pohyb v rameni a síla), došlo k nárůstu bodů (což je pozitivní). U pacienta 1 narostlo skóre z 16 na 31, u pacienta 2 z 11 na 30 a u pacienta 3 z 27 na 35 (škála hodnocení je 0 až 35 bodů). Na MRI se potvrdilo, že došlo ke kompletnímu vyhojení. U žádného pacienta se neobjevily komplikace spojené s léčbou. Studie tedy ukazuje, že léčba poškození rotátorové manžety pomocí mezenchymálních kmenových buněk je bezpečná, a navíc i účinná. 

27.12.2023 DH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10726706/