Další aktuality

Kmenové buňky mohou podpořit novotvorbu krevních destiček po transplantaci kostní dřeně

Kmenové buňky mohou podpořit novotvorbu krevních destiček po transplantaci kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně je často jedinou možnou léčbou u různých onemocnění postihujících krevní buňky, např. leukémií, aplastické anémie atd. Po transplantaci však nemusí dojít k uchycení darované kostní dřeně a obnovení tvorby krevních buněk. Často se tak stává v případě krevních destiček. V této studii autoři podávali 16 pacientům, u nichž nedošlo k obnově tvorby destiček, klasickou terapii (avatrombopag) a mezenchymální kmenové buňky (MSC). MSC byly aplikovány každý týden po dobu čtyř až šesti týdnů. U 13 pacientů došlo k plné odpovědi (tj. znovutvorbě destiček), a to již po cca 32 dnech po léčbě, u 2 pacientů došlo k částečné odpovědi (došlo ke zlepšení, ale ne úplné úzdravě) a u 1 pacienta nebyla zachycena žádná odpověď na léčbu. Výsledky ukazují, že přidání MSC do léčby podporující novotvorbu krevních destiček je velmi účinné, zvyšuje míru přežití a zlepšuje kvalitu života.

Analysis of the Efficacy and Safety of Avatrombopag Combined With MSCs for the Treatment of Thrombocytopenia After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 6.6.2022 DH

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.910893/full