Související

Kmenové buňky k ovlivnění stavu pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Kmenové buňky k ovlivnění stavu pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Děti trpící dětskou mozkovou obrnou jsou fyzicky postižené, zatímco mentální funkce zůstávají ve většině případů zachovány. Míra postižení se mezi lidmi s dětskou obrnou liší. Mnozí potřebují trvalou péči a pomoc.

Autoři tohoto textu vyhodnocovali výsledky polských pacientů, kteří byli léčení intravenózně podávanými kmenovými buňkami z Whartonova rosolu (bylo podáno 1-10 dávek). Jednalo se 54 pacientů, kteří splňovali kritéria studie.

Hodnotila se soběstačnost, kvalita života a proběhla také neurologická vyšetření stejným neurologem.

49 z 54 pacientů dosáhlo nějakého zlepšení, 49 z 54 pocítilo zlepšení v kvalitě života (dle QoL došlo ke zlepšení, které mělo medián 1,25 bodu) a 21 pacientů popisovalo zlepšení soběstačnosti. Vedlejšími účinky léčby bylo přechodné zhoršení epilepsie. Efekt se může zdát nízký, ale jedná se o celkové hodnoty, zatímco rodiče či samotní pacienti zmiňovali výrazná zlepšení v jedné nebo více různých oblastech, např. se snížila míra svalových spasmů, zvýšila se svalová síla, spánek, sociální interakce, mohly se snížit dávky běžně užívaných léků atd. (jednalo se o 17 hodnocených oblastí). Hodnocení změny probíhalo dle  6-point Likert scale, kde 0 je žádné zlepšení a 5 je excelentní zlepšení.

Zdroj: Stem Cells International