Další aktuality

Kmenové buňky jako prevence komplikací po resekci plic

Kmenové buňky jako prevence komplikací po resekci plic

Některé diagnózy vyžadují resekci plic, tj. odstranění části plic. To může být spojené s komplikacemi, mezi něž patří také dlouhodobý únik vzduchu (DUV). V této studii autoři sledovali, zda je možné pomocí vlastních kmenových buněk snížit riziko vzniku této komplikace u vysoce rizikových pacientů. Kmenové buňky byly navázány na nosič Tissucol Duo, který byl implantován během zákroku do místa sešití zbylých tkání. Ve studii bylo šest pacientů s vysokým rizikem, že se u nich rozvine DUV po resekci plic. Pacienti byli sledováni v průběhu pěti let po zákroku. Aplikace kmenových buněk nebyla spojená s nežádoucími reakcemi. U žádného z pacientů nedošlo v prvních dnech po zákroku k DUV. U jednoho pacienta se rozvinul pneumotorax. Ani během dalšího sledování se u pacientů neobjevily komplikace způsobené léčbou a nadále se neobjevila komplikace v podobně úniku vzduchu. Výsledky naznačují, že podání vlastních kmenových buněk jako prevence dlouhodobého úniku vzduchu po resekci plic je bezpečné a efektivní. 

 

8.11.2023 DH

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-023-03545-8