Další aktuality

Kmenové buňky by se mohly stát pomocníky v léčbě atopické dermatitidy

Kmenové buňky by se mohly stát pomocníky v léčbě atopické dermatitidy

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které je spojené s abnormálními reakcemi imunitního systému a narušením ochranných bariérových funkcí kůže. Dostavují se fáze zlepšení a akutního zhoršení. Pokožka pacientů je často velmi suchá, náchylná na poranění, svědivá, citlivá a snadno infikovatelná. Běžná léčba nemusí některým pacientům pomoci. O mezenchymálních kmenových buňkách (MSC) se ví, že dokáží modulovat aktivitu imunitního systému a podpořit regeneraci, proto se je rozhodli vědci použít pro léčbu atopické dermatitidy. Zatím tedy pouze na myších. U myší vyvolali stejnou reakci, která vede k vytvoření kožních lézí typických pro atopickou dermatitidu. Části myší pak podali lidské MSC ze zubní dřeně mléčných zubů, a to buď nitrožilně, nebo podkožně. Část myší byla léčená standardně. Myši, jimž byly aplikovány MSC, se mnohem méně škrábaly a byly klidnější. Na první pohled bylo patrné, že došlo ke zmenšení rozsahu lézí a závažnosti nemoci. Ve vzorcích kůže se pak potvrdilo, že je zde menší zánět (méně prozánětlivých imunitních buněk a prozánětlivých působků). Díky MSC byla obnovena bariérová funkce kůže, snížily se mimo jiné hodnoty IgE (typické protilátky pro alergii) v krvi. Výsledky tedy vypadají velmi slibně. MSC zmírnily jak vnější projevy a zánět v kůži, tak modulovaly aktivitu imunitního systému a obnovily bariérovou funkci kůže. Je tedy možné, že se v budoucnosti dočkáme i klinických studií na pacientech, aby mohlo dojít k využití MSC v běžné praxi.

 01.08.2022 DH

https://www.hindawi.com/journals/mi/2022/6206883/

Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth Attenuate Atopic Dermatitis Symptoms in Mice through Modulating Immune Balance and Skin Barrier Function