Související

Kmenové buňky by mohly obnovit tvorbu spermií u mužů léčených chemoterapií

Kmenové buňky by mohly obnovit tvorbu spermií u mužů léčených chemoterapií

Léčba nádorových onemocnění s použitím chemoterapie či radioterapie negativně působí na produkci spermií. V jejím důsledku může dojít až k neplodnosti muže. Vědci se domnívají, že je možné tento problém odstranit podáním kmenových buněk. Svůj pokus provedli na myších, jimž podali busulfan (chemoterapeutikum). Ten u myší vyvolal snížení tvorby spermií, zmenšení varlat a poškození jejich architektury. Aplikace z tukové tkáně získaných kmenových buněk vedla u těchto myší ke zvýšení počtu a pohyblivosti spermií. Došlo k celkovému zvýšení počtu buněk ve varlatech. Zvětšil se objem varlat, semenotvorných kanálků. Výsledky tedy ukazují, že aplikace kmenových buněk může zregenerovat varlata a plodnost po chemoterapii.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10520295.2021.1905182?journalCode=ibih20

Impaired spermatogenesis caused by busulfan is partially ameliorated by treatment with conditioned medium of adipose tissue derived mesenchymal stem cells