Další aktuality

Kmenové buňky v léčbě perianálních fistulí u Crohnovy nemoci

Kmenové buňky v léčbě perianálních fistulí u Crohnovy nemoci

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé střevní onemocnění, při němž se u závažnějších případů objevují píštěle v oblasti řitního otvoru (perianální fistule). Jedná se o jakési kanálky, jimiž může střevo vyúsťovat na povrch kůže i do jiných části těla, např. svalů, orgánů. Píštěle jsou většinou těžko léčitelné. V této klinické studii autoři použili pro léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a píštělemi, kteří nereagovali na standardní léčbu, kmenové buňky získané z kostní dřeně. Celkem 10 pacientů bylo sledováno 104 týdnů, kontroloval se stav píštělí. U třech pacientů došlo ke vzniku nežádoucích účinků spojených s aplikací kmenových buněk do oblasti píštěle. Tyto mírné komplikace však po pár dnech samy zcela odezněly. Vyšetření provedená po 24 týdnech ukázala, že u dvou pacientů došlo k remisi (vyhojení píštěle) a u sedmi došlo ke zlepšení, píštěle reagovaly na léčbu. Po 52 týdnech došlo u jednoho pacienta s remisí ke zhoršení, ale jeden z dalších, kteří na léčbu reagovali, se do remise dostal. Po 104 týdnech bylo ve studii šest osob (někteří pacienti se na kontrolu nedostavili) a u dvou přetrvávala odpověď na léčbu a jeden pacient byl v remisi. Krom klinických vyšetření, jako je magnetická rezonance, vyplňovali pacienti také dotazníky ohledně kvality života. Zde pacienti udávali, že se jim kvalita života zlepšila, tj. zmírnily se obtíže spojené s Crohnovou nemocí. Léčba perianálních fistulí kmenovými buňkami je tedy účinná a zdá se, že některým pacientům by mohla pomoci. Je otázkou, zda by vyšší dávka buněk či opakované podání nemělo výraznější efekt.

10.6.2024 DH

https://doi.org/10.1186/s13287-024-03746-9