Další aktuality

Kmenové buňky bezpečně a účinně snižují s věkem spojený zánět

Kmenové buňky bezpečně a účinně snižují s věkem spojený zánět

Změny, ke kterým dochází v průběhu stárnutí, jsou spojené s rozvojem zánětu, který organismus poškozuje a urychluje stárnutí. Zánět je hnacím motorem Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, aterosklerózy, cukrovky druhého typu, osteoporózy atd.

V této klinické studii autoři podali 12 účastníkům ve věku 40 až 64 let kmenové buňky, které získali z jejich tukové tkáně. Buňky byly podány ve dvou infuzích. Před zahájením léčby byli účastníci podrobně vyšetření a z krve byly hodnoceny parametry ukazující na přítomnost zánětu. Jelikož žádný z účastníků nebyl zcela zdráv (obezita, metabolický syndrom, diabetes, vysoké hladiny tuků v krvi atd.), byly parametry zánětu vyšší.

Podání kmenových buněk nemělo vedlejší účinky. Po 180 dnech došlo k poklesu všech sledovaných parametrů, tj. IL-1α, IL-1β, IL-8, IL-6 a TNF-α, což odpovídá zmírnění zánětu v těle. Naopak se snížily hodnoty protizánětlivých působků, respektive poměry prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů, což také dává tušit, že v organismu skutečně došlo ke zmírnění zánětu a nastavení rovnováhy v imunitním systému.

Výsledky studie naznačují, že by aplikace vlastních kmenových buněk z tukové tkáně mohla pomoci mírnit s věkem spojený zánět.

https://doi.org/10.1186/s13063-024-08128-3

13.5.2024 DH