Další aktuality

Jeden rok sledování pacientů s vážným průběhem COVID-19 léčených lidskými kmenovými buňkami z pupečníku

Jeden rok sledování pacientů s vážným průběhem COVID-19 léčených lidskými kmenovými buňkami z pupečníku

Závažné případy onemocnění COVID-19 jsou spojené s narušením rovnováhy v imunitním systému, se zvýšením zánětlivé odpovědi, která poškozuje organismus. To může vést k nutnosti napojit pacienta na umělou plicní ventilaci, či dokonce k jeho smrti. Kmenové buňky mají imunomodulační účinky, dokáží snižovat intenzitu zánětu, proto byly testovány také při léčbě covidu. V tomto článku autoři hodnotili stav pacientů, kteří prodělali závažný COVID-19 a byli léčení standardní terapií a kmenovými buňkami z pupečníku (UMSC) a porovnávali jej se stavem pacientů se stejnou tíží nemoci, kteří UMSC léčení nebyli, pouze standardní terapií. Nejprve se hodnotila funkce plic, která se výrazně zlepšila u pacientů s UMSC i bez UMSC. Nejčastějším problémem byla únava, jejíž výskyt byl nižší mezi pacienty s UMSC (2 z 8) v porovnání s pacienty bez UMSC (13 ze 17). U pacientů s UMSC byly nižší hladiny KL-6, který se zvyšuje v přítomnosti poškození plicní tkáně, a malondialdehydu, který vzniká v přítomnosti oxidačního stresu. U pacientů s UMSC se nevyskytly žádné komplikace spojené s léčbou. Autoři tedy hodnotí výsledky tak, že nitrožilní podání UMSC je bezpečné a snižuje následky po COVID-19.

 27.7.2022 DH

https://doi.org/10.1186/s13287-022-02972-3

One-year follow-up study after patients with severe COVID-19 received human umbilical cord mesenchymal stem cells treatment