Související

Intrartikulární injekce autologních z tukové tkáně získaných mezenchymálních buněk v léčbě osteoartritidy kolene

Intrartikulární injekce autologních z tukové tkáně získaných mezenchymálních buněk v léčbě osteoartritidy kolene

Mezenchymální kmenové buňky mají regenerační potenciál a v mnoha zvířecích modelech i předchozích studiích se podařilo potvrdit, že jsou přínosem u různých typů degenerací pohybového aparátu. V této studii autoři podávali 12 pacientům s osteoartritidou injekčně autologní mezenchymální kmenové buňky, které získali z tukové tkáně, nebo „placebo“. Studie byla vytvořená jako randomizovaná prospektivní dvojitě zaslepená fáze IIb. Primárním výstupem byla hodnocení WOMAC skóre (Western Ontario and McMaster Universities Osteorthritis Index), sekundární výstup byl dán hodnocením MRI.

Po jedné injekci AD-MSC došlo u léčených pacientů k výrazným výsledkům, WOMAC skóre se během 6 měsíců zlepšilo o cca 55 %, pacienti také udávali subjektivní zlepšení a zmírnění bolestí. V kontrolní skupině nebyly patrné žádné změny ve WOMAC, navíc došlo ke zhoršení stavu chrupavky. Změny na chrupavce byly patrné i u pacientů léčených kmenovými buňkami, ale nebyly signifikantní. Studií se tedy potvrdilo, že podání AD-MSC v jedné injekci vede ke zlepšení stavu pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu. Je potřeba pokračovat ve studii a zapojit do ní větší množství pacientů.

Zdroj: Stem Cells Translational Medicine