Související

Efekt kmenových buněk na systémové hodnoty cytokinů u pacientů v septickém šoku

Efekt kmenových buněk na systémové hodnoty cytokinů u pacientů v septickém šoku

Septický šok je život ohrožující stav, který se občas nepodaří zvládnout a dochází k orgánovému selhání a úmrtí pacienta. Septický šok je provázen masivní aktivací imunitního systému a doslova cytokinovou bouří s narušením koagulace, což poškozuje tkáně.

V této dávkově eskalační studii došlo k podání alogenních kmenových buněk. Studie se účastnilo 9 pacientů, vždy 3 dostali určitou dávku tj. 0,3; 1,0 nebo 3,0 miliónů mezenchymálních kmenových buněk/kg pacienta. Hodnotila se hlavně bezpečnost léčby.

Stav pacientů se hodnotil před podáním kmenových buněk a po 1, 4, 12, 24 a 72 hodinách. Bylo odebráno 49 vzorků, v nichž se hodnotily hlavně koncentrace cytokinů a dalších důležitých biomarkerů poukazujících na stav pacienta. Byla odhalena dávkově specifická reakce, tedy vyšší dávky kmenových buněk mají větší vliv na koncentraci cytokinů. Dochází ke snížení koncentrace především prozánětlivých cytokinů, jako jsou IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, MCP-1.

Z výsledků vyplývá, že podání mezenchymálních kmenových buněk dokáže modulovat imunitní systém, a tím i průběh sepse. Co se bezpečnosti týká, nevedlo podání ke zhoršení stavu pacientů. Díky těmto výsledkům bude možné přistoupit k další fázi studie, která by měla zahrnout více pacientů, popř. jiné dávky a různý počet dávek mezenchymálních kmenových buněk.

Zdroj: Critical Care Medicine