Další aktuality

Dlouhodobé sledování pacientů s akutním a chronickým míšním poraněním po transplantaci nosiče s buňkami pacienta NeuroRegen

Dlouhodobé sledování pacientů s akutním a chronickým míšním poraněním po transplantaci nosiče s buňkami pacienta NeuroRegen

Poranění míchy bývají trvalá a dle místa a míry poškození jsou spojená s poruchami citlivosti a pohyblivosti. V regeneraci poškozené nervové soustavy by mohly pomoci kmenové buňky.

V této studii bylo 15 pacientů s akutním kompletním poraněním míchy a 51 pacientů s chronických kompletním míšním poraněním. Pacientům byly implantovány nosiče, které obsahovaly z kostní dřeně pacientů získané mononukleární buňky a mezenchymální kmenové buňky z pupečníku. Pacienti byli sledováni po dobu 5 let. U žádného se neobjevily nežádoucí účinky, které by bylo možné připsat léčbě.

U 5 pacientů s akutním poraněním míchy došlo k obnovení citlivosti některých oblastí, u 6 pacientů došlo k obnovení citu ve střevech a močovém měchýři, tj. mohli znovu vnímat pocit na močení a stolici. U 4 pacientů se obnovila chůze, neboť se zlepšil přenos nervových signálů. U pacientů s chronickým poraněním míchy nebyly výsledky tak výrazné, ale u 16 z nich došlo ke zlepšení citlivosti, u 30 pacientů se obnovil cit během vylučování stolice a také se obnovilo pocení kůže pod místem poranění. U více než poloviny pacientů s poraněním krční páteře se zvýšila aktivita prstů. Výsledky studie naznačují, že aplikace nosiče osazeného mononukleárními a kmenovými buňkami může zlepšit stav pacientů po kompletním míšním poranění.

.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11427-021-1985-5

 Long-term clinical observation of patients with acute and chronic complete spinal cord injury after transplantation of NeuroRegen scaffold

 

DH 23. 8. 2021