Další aktuality

Chronická ischemie dolních končetin a buněčná terapie

Chronická ischemie dolních končetin a buněčná terapie

Ischemie dolních končetin vzniká v důsledku narušení tepenného zásobení dolních končetin. To je spojené s bolestmi, poškozením inervace, pokožky, zhoršením hojení, může dojít až k amputacím končetin nebo smrti pacienta. Je tedy potřeba vyvinout účinnou a bezpečnou léčbu. V této studii autoři porovnávali dva typy buněčné léčby, a to aplikace vlastních mononukleárních buněk z kostní dřeně (smíšená populace buněk, včetně kmenových a progenitorových, MN) vs. cizích kmenových buněk z pupečníku (MSC). Celkem 7 pacientů dostalo injekcí do oblasti tepny NM, 7 pacientů MSC a 10 pacientům bylo injekčně podáno placebo. Pacienti byli kontrolováni po 1, 3, 6 a 12 měsících. Hodnotily se parametry ischemie (hojení poškození, snížení bolesti, obnova cévního zásobení, kvalita života atd.). U žádného z pacientů se neobjevily nežádoucí účinky léčby. V porovnání s pacienty s placebem došlo u pacientů s MN i MSC ke zlepšení stavu, zlepšení prokrvení končetin, zmenšení lézí, snížení bolestí, prodloužení ušlé vzdálenosti bez bolestí. U žádného pacienta s buněčnou terapií nebylo nutné provést amputaci končetiny. U pacientů s placebem došlo k takovým zhoršením, která musela být řešena amputací. Studie tedy ukazuje, že buněčná terapie, ať už vlastní mononukleáry z kostní dřeně nebo cizí kmenové buňky z pupečníku, zlepšují stav dolních končetin s ischemií.

https://doi.org/10.1186/s13287-023-03427-z