Související

Bioinženýrský postup při vytváření lidského srdce s použitím kmenových buněk a nativní extracelulární matrix

Bioinženýrský postup při vytváření lidského srdce s použitím kmenových buněk a nativní extracelulární matrix

Transplantační medicína se stále vyvíjí a je stále vyšší poptávka po orgánech, hlavně pak srdcích. Orgánů je však mnohem méně než pacientů. Proto se autoři rozhodli vytvořit srdeční sval, který by mohl být využit jako orgán pro transplantaci. K tomu využili pluripotentní kmenové buňky, které indukovali tak, aby se diferencovaly do srdečních buněk.

Důležité bylo vytvořit vhodný nosič. K tomu bylo využito decelularizované kadaverózní srdce s decelularizovanou vaskulaturou. Nejprve autoři recelularizovali části srdečního scafoldu. Po úspěchu přešli na experiment s celým srdcem a recelularizovali acelulární srdce přibližně 500 miliony kardiomyocyty derivovanými z indukovaných pluripotentních kmenových buněk. Bylo podáno 5 intramyokardiálních injekcí do různých srdečních segmentů.  Do LV byly implantovány balony pro uchování kavity.Připravené srdce bylo uloženo do lidského srdečního reaktoru a byla zajištěna antegrádní perfuze po dobu 14 dní + byla stimulována matrix.

Ukázalo se, že vaskulatura zajistila 90%  viabilitu buněk. Část buněk byla zcela diferencovaná, byly však nalezeny i buňky nezralé. Buňky byly metabolicky aktivní, vykazovaly také elektrickou vodivost a byl vytvořen tlak v levé komoře.

Autorům se tedy podařilo vyřešit problém s vhodným scaffoldem, tj. využili nativní srdeční extracelulární matrix, který je možné recelularizovat a vytvořit tak komplexní srdeční tkáň, která je funkční.

Zdroj: Circulation research